Angående betyg från årskurs 6


22 februari 2015

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin.

Angående betyg från årskurs 4

Regeringen har beslutat att betyg från årskurs fyra skall införas på försök i ett antal kommuner runt om i landet. Från Centerpartiet önskar vi veta hur majoritetens ser på att införa betyg från fjärde klass i Gnesta. Vi har därför följande fråga:

- Avser majoriteten att införa betyg från årskurs fyra på försök i Gnesta kommun?

Håkan Ekstrand (C)

Beslut i KF 2015-04-20: ".... vi i majoriteten i Gnesta kommer inte att arbeta för att ansöka om ett deltagande i försöksverksamheten för att införa betyg från årskurs fyra."