MOTION:
Gnesta ska välkomna året runt

Gnesta med tätorter behöver bli mer välkomnande året om.

Sommartid är hela Gnesta kommun inbjudande med blomsterplanteringar och träd som hälsar kommuninvånare och gästande välkommen. När sen sommaren går över i höst och senare vinter, då är infarterna mer dystra.

Gnesta med tätorter behöver bli mer välkomnande året om.

Därför föreslår Centerpartiet:
Att Gnesta kommun ser över möjligheten att ordna adventsbelysning vid infarterna till våra tätorter så att de ser inbjudande och välkomnande ut.

2022-07-12
Centerpartiet
Ingalill Fredriksson