Enkel fråga till KF-ordf

11 september 2016

Efter att flera Laxnebor överklagat omorganisationsbeslutet inom skolan, som gjorde att Laxne skola stängdes, kom två brev från Förvaltningsrätten för yttrande.

Ett daterat 2016-07-13 adresserat till Kommunfullmäktige i Gnesta kommun och ett daterat 2016-07-20 och adresserat till Gnesta kommun.

Omorganisationen är ett politiskt beslut som togs av Kommunfullmäktige, av vilken anledning svarade inte du Förvaltningsrätten?

2016-09-07
Ingalill Fredriksson
2:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden