Frågor om kostpolicy

23 januari 2015

Oscar Fredriksson (C) frågar kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) om hur långt arbetet har kommit med kostpolicyn, som ska tas fram som följd av en motion av Centerpartiet.

Här följer interpellationen i sin helhet:

"Centerpartiet lade under våren en motion om att upprätta en kostpolicy för kommunens verksamheter inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

Syftet med att ta fram en kostpolicy är att garantera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga verksamheter. Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom ett en genomtänkt kostpolicy inte behöver innebära en ökad kostnad för inköp av råvaror av högre kvalitet. Ett närliggande exempel är Södertälje kommun som arbetar aktivt för att öka andelen närproducerade råvaror och även uppmärksammats för sitt arbete med bra mat i skolan.

Då motionen fick bifall vid fullmäktiges möte i september har jag två frågor:

- Hur fortskrider arbetet med att ta fram en kostpolicy för kommunens verksamheter?
- Hur kommer kostpolicyn att kommuniceras till berörda verksamheter, föräldrar och anhöriga?

Oscar Fredriksson (C)"

Kostchefen har i uppdrag att ta fram en Kostpolicy för Gnesta kommun. När den ska vara klar finns inget beslut om.