Laxne skola, återremiss

Minoritetsåterremiss 7 juni 2016 ang LAXNE SKOLA

9 juni 2016

Håkan Ekstrand (C) föreslår återremiss av ärendet, pga det bristande underlaget i utredningen om förändrande skolorganisationen och nedläggning av Laxne skola samt den totala avsaknaden av konsekvensanalys för Laxne med omnejd och begär en grundligkonsekvensanalys beträffade följande punkter:

  1. Hur påverkas hela Gåsinge-Dillnäs (Laxne med omnejd) vid en eventuell nedläggning av Laxne skola?
  2. Hur påverkas barnen av de långa restider som uppstår och vad kan kommunen göra för att underlätta för de familjer som drabbats av en nedläggning?
  3. Hur påverkas barn och föräldrar av ökad belastning på Welandersborgsskolan?
  4. En komplett lokalutredning samt framtidsanalys krävs för samtliga skolor i kommunen för klass F 6 samt Frejaskolans högstadium, beräknat på de närmaste årens ökade elevantal.

Lena Staaf (V),
Inga-Lill Fredriksson (C),
Sarah Kinberg (L),
Mats Dellrud (MP),
Eva Skyllberg (MP),
Erik Granqvist (C),
Göran Ehrenhorn (SD),
Lill Björk (C) och
Anders Simme (V) bifaller Håkan Ekstrands (C) förslag om återremiss av ärendet.
Nej till nedläggning röstade även Kerstin Landin (MP), Marja Kiander (MP), Christian Tomtlund (SD), för.