Motion: Boulebana i den nya sporthallen

18 maj 2016

Ge även äldre rätt till friskvård under tak

I samband med projekteringen av den nya sporthallen bör så tidigt som möjligt planeras även för en boulebana inomhus.

Det är ett känt faktum att boule tillhör de mest populära och lättillgängliga motionssporterna för äldre personer. Det är också ett känt faktum att bouleintresset kryper ner alltmer i åldrarna. I Stockholm erbjuds till exempel såväl boulebarer som -caféer med inomhusbanor.

Våra boulespelare måste om de vill spela även under vinterhalvåret och/eller regniga dagar åka till någon av grannkommunerna för att idka sin friskvårdande motionssport inomhus. En inomhusbana, tillsammans med de banor som finns i Gnestaorten och Björnlunda, skulle kunna bidra till två faktorer:

  • att kommunen lever upp till de åtaganden som undertecknandet av CEMR-deklarationen innebär, det vill säga jämställdhet i ordets rätta bemärkelse,
  • att kommunen bidrar till verksamheter och möten över åldersgränserna.

Därför föreslår vi att även en boulebana finns med i det allra första skedet av projekteringen av den nya sporthallen.

För Centerpartiet i Gnesta kommun
2016-05-12

Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Grankvist