Motion om farthinder på Storgatan

Ingress

23 januari 2015

Det har under lång tid funnits kritik från ett stort antal Gnestabor om att kommunen borde agera för att minska buskörningen i Gnesta på nätterna. Eftersom det nu är kommunen som tagit över ägandet av Storgatan och en ombyggnad beräknas ske med start redan under 2015 finns nu ett bra läge att agera för att minska buskörningen och öka trafiksäkerheten på gatan. I samband med den planerade ombyggnaden är det mitt förslag att det även byggs ett antal upphöjda farthinder liknade de som finns på bl.a. Fjällgatan. Några givna placeringar är exempelvis övergångsstället vid Ådalskyrkan och förskolan Grinden samt vid Stopp och Bryggeriholmen där farthindren även bör kombineras med nya övergångsställen. Närmare beslut om antal farthinder och deras placering samt ytterligare behov av åtgärder för att öka trafiksäkerheten på gatan är dock inte i första hand en fråga för fullmäktige utan kan lämnas över till ansvarig förvaltning.

Jag föreslår därför:
- Att kommunen bygger farthinder längs med Storgatan i samband med den planerade ombyggnaden.

Oscar Fredriksson (C)
2015-01-02