Motion: Vald skola som basskola

18 mars 2016

Till KF 2016-03-29
Ge elever rätt till skolskjuts till den skolan där de antagits.

Fritt skolval är något som Centerpartiet värnar om, möjligheten att välja vilken skola man vill gå i är en rättighet. Men det finns i nuvarande skolskjutsregler en begränsande faktor.
Möjligheten att erhålla skolskjuts styrs av elevens basskola, vilket är den skola inom kommunen som ligger närmast elevens hem. I nuvarande regler för skolskjuts till annan vald skola får kostnaden ej överstiga kostnaden för skjuts till basskolan.

Förändring kommer att ske inom kollektivtrafiken under hösten, busskorten kommer att gälla för resa inom hela kommunen.

För att leva upp till Fritt Skolval föreslår Centerpartiet:

Att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola.
Skolskjuts beräknas därefter från hemmet till basskolan. Bör träda i kraft höstterminen 2016.

För Centerpartiet i Gnesta kommun
2016-03-15

Håkan Ekstrand
Ingalill Fredriksson
Lill Björk
Erik Grankvist