Stadens lugn och landets puls - jo pyttsan!

4 juni 2016

Egentligen ska man inte förvånas över Gnestamajoritetens agerande i skolfrågan. Två betongkramande partier – det ena har tappat sin demokratiska folkrörelseanknytning och det andra har återgått till sin aristokratiska hållning! Både jämställdheten och miljön har drabbats av deras nonchalans. Nu knaprar de på likvärdigheten inom skolan och åberopar det bästa för barnen, när det egentligen handlar om krass ekonomi.

Och landsbygdens betydelse har de glömt, fast det inte är mer än drygt en generation sedan den var vårt lands centrum. Men vi i Centerpartiet har inte glömt - staden behöver landsbygden som i sin tur behöver staden.

Alla elever ska ha rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, liksom oberoende av geografisk hemvist ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Men det finns olika vägar att nå målen. Huvudsaken är att de är likvärdiga, vilket inte betyder att utbildningen ska vara likadan utan utformas så att kvaliteten i verksamheten ska vara hög nog att de fastställda målen kan uppnås oavsett hemvist. Likvärdighet betyder inte heller att pengar ska fördelas exakt lika till alla skolor i kommunen. Det är hur de används som är poängen.

Kostnaden för eleverna i ytterskolorna är av naturliga skäl högre än inne i centralorten. Men hur kommer framtiden att se ut för Kvarnbackaskolan? För resten av kommunen?

Ska våra allra yngsta elever bussas hit och dit i kommunen bara för att kommunen ska spara pengar. Helt klart är att skjutsning långa sträckor är alltför tröttande och försämrar elevernas förmåga till inlärning. Är det då förenat med likvärdighet inom utbildning och inlärning?

Det finns en hel del att göra med skolorganisationen. Låt till exempel rektor vara rektor, närvarande på minst halvtid och stöttande, och ge pedagogiken en chans till utveckling!

Lill Björk (C)