Visa Laxneborna respekt!

12 juni 2016

Barn- och utbildningsnämnden är inte till för att landsbygden ska leva utan för att barnen ska få den skolgång de har rätt till, meddelade ordförande Linda Lundin vid nämndens sammanträde i Gnesta.

Det vore bra om det verkligen var för barnens bästa, liksom om hon och övriga majoriteten i nämnden insåg att förtroendeuppdrag medför ansvarstagande för HELA kommunen. I stället visar de upp en skriande brist på kunskap när det gäller barns behov av trygghet och skolgång, på förståelse för hur stad och landsbygd hänger ihop samt på intresse för att anamma fakta och erfarenheter från andra delar av vårt land, där skolor hotats. Där finns guldgruvor att ösa ur när det gäller kreativa exempel på lösningar.

Visa också Laxneborna och andra intresserade respekt! De har den kunskap, den förståelse och det intresse ni i majoriteten saknar.

Varför inte erbjuda barn från andra delar av kommunen plats i Sörmlands mest framgångsrika skola som kommer att bli en spjutspets inom pedagogiken!

Centerpartiet i Gnesta kommun