Motion: Huskurage

Att Gnesta tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

Motion till kommunfullmäktige i Gnesta

Om införande av Huskurage

Varje år dör 20 personer till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. Oftast har våldet pågått under en längre tid och i hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av våra fyra jämställdhetspolitiska mål. Det handlar dock inte enbart om mål, det handlar också om att rädda liv och förhindra skador.

Förutom det våld som vuxna utövar mot andra vuxna beräknar Rädda Barnen att vart tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet och bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Det behövs att vi alla sätter gränser och visar kurage.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. Metoden går ut på att ge grannar verktyg för att kunna och våga agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg om någon far illa. Det hela är alltså att visa civilkurage, i husen där vi bor. En viktig form av grannsamverkan.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av en sammanställning av aktiva handlingar, som att knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar och att ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.

Centerpartiet i Gnesta kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och införandet av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.

Vi yrkar:
Att Gnesta tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

Gnesta 5 april 2017

Ingalill Fredriksson (C)