Gör en handlingsplan för landsbygden

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

MOTION: Ang inrättande av handlingsplan för landsbygden!

Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast gäller tätorten Gnesta.

Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den framtidsplanering som sker inom kommunen.

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Därför vill Centerpartiet föreslå att:
En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta kommun framtages snarast.

Håkan Ekstrand (C)
Lill Björk (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Erik Granqvist (C)