Hur planeras utemiljön vid Strandhagen bli?

Kommer det att bli en utemiljö med en trädgård som stimulerar alla sinnen vid det nya särskilda boendet för äldre?

Interpellation: Till Vuxen- och omsorgsnämnden ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Hur planeras utemiljön vid Strandhagen bli?

”En trädgård planterad med växter för att stimulera våra fem sinnen, smak, syn, känsel, lukt och hörsel och att vistas där är bra för både kropp och själ. För våra äldre i särskilda boendeformer ökar livskvaliteten märkbart om de har tillgång till växtlighet.

Även om det inte är möjligt att anlägga hela trädgårdar vid befintliga äldreboenden bör det vara möjligt att komplettera befintliga planteringar med växter som påverkar och läker.”

Texten ovan är hämtad från den motion jag lämnade in 2004, där vi i Centerpartiet föreslog och fick med oss hela Kommunfullmäktige på:

att vid nyanläggningar och förändringar i kommunens parker om möjligt planera växter som stimulerar våra sinnen, samt

att Gnesta kommun uppmanar sitt bostadsbolag att vid plantering av utemiljöer vid bostäder av alla slag beaktar möjligheten att anlägga planteringar som stimulerar våra fem sinnen.

Kommer det att bli en utemiljö med en trädgård som stimulerar alla sinnen vid det nya särskilda boendet för äldre?

Hallebro 2017-06-15
Ingalill Fredriksson (C)

SVAR PÅ KF DEN 2/10-17

Interpellationssvar –

Hur planeras utemiljön vid Strandhagen bli?

Ingalill Fredriksson (C) har ställt en Interpellation till mig gällande utförandet av trädgården vid nya äldreboendet Strandhagen.

Kommer det att bli en utemiljö med trädgård som stimulerar alla sinnen vid det nya boendet för äldre?

Jag är riktigt glad över att få denna Interpellation eftersom de tankar och önskningar som framkommer i interpellationen och de beslut som Gnestas fullmäktigeförsamling tidigare beslutat, genom att tillstyrka Ingalill Fredrikssons motion från 2004, verkligen kommer att tillgodoses i den nu planerade trädgården.

Vid planerandet av Strandhagens boende har nämligen just trädgårdens planering fått styra en hel del. Trädgården - dess utförande och tillgänglighet - har fått en central och viktig placering särskilt med tanke på att boendet skall vara särskilt anpassad för boende med demens.

Förutom den vanliga tanken kring sinnenas trädgård med växter i olika höjd och lätt tillgängliga gångar för alla boende. Dessutom kommer det i trädgården även att uppföras ett växthus för de boendes trevnad. Här skall återfinnas de mer känsliga växterna och dessutom finnas plats för en liten fikahörna för dem som vill sitta i växthuset en stund med en kopp kaffe eller bara vill meditera i lugn och ro.

Det är min förhoppning att just trädgården skall vara till extra stor glädje för de framtida boende på Strandhagen.

Gnesta den 29 september 2017

Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Ordförande i Vuxen- och Omsorgsnämnden