Motion:
Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i
förskola och grundskola.

Sedan drygt ett och ett halvt år pågår i kommunen ”Projekt Måltid”, där kommunen närings- och kostnadsberäknar alla måltider som tillagas och serveras inom kostenheten. Nu är kommunen klar med äldreomsorgen och har påbörjat förskole-/ grundskoledelen genom besök, intervjuer och observationer.

Vad är det vi serverar i våra skolor?
Varifrån kommer de köttprodukter som vi serverar?

I Gnesta kommun kommer endast 56 % av det oberedda köttet och 83% av köttprodukter från Sverige, enligt uppgift i maj. Köttprodukter har även köpts från Tyskland, Danmark, Uruguay och Finland. Oberett kött har även köpts från Tyskland, Finland, Nederländerna, Nya Zeeland, och Polen. Oavsett ursprungsland är avtalet grundat på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

I en tid med klimatförändringar och ogynnsam antibiotikaanvändning ser vi att barn och ungdomar behöver kunna göra hållbara val.

Centerpartiet föreslår:
Ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.

För Centerpartiet

Erik Granqvist (C)
Ingalill Fredriksson (C)
2017-10-03