interpellation: Vad görs för att uppnå en giftfri miljö för våra barn och ungdomar?


Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Eriksson:
Vad görs för att uppnå en giftfri miljö för våra barn och ungdomar?

Centerpartiet lämnade in en motion 2013-11-07: ”Giftfri vardag kräver handling”.

  • Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter.
  • Ersätta giftiga material med giftfritt material
  • Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling

Under våren 2014 gjorde Cecilia Törnqvist Igelströn, som gick på magisterprogrammet Miljö- och hälsoskydd på Stockholms universitet, en kartläggning av potentiella kemiska hälsorisker på fyra förskolor i Gnesta kommun. En omfattande kartläggning, som även innefattar åtgärder.

På Kommunfullmäktige 2015-04-20 beslöts:

  • Motionen bifalles då framtagen handlingsplan har beslutats i Barn- och utbildningsnämnden.
  • Barn- och utbildningsnämnden ska, när handlingsplanen är upprättad, presentera den för Barn- och utbildningsnämnden för beslut om fortsatta åtgärder.

I delårsrapporten för Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammades att inget gjorts hittills under 2017. I Framtidsplanen som vi har på KF:s dagordning finns även inlagt 100 000 kronor om året 2018 – 2020.

  1. Hur kommer de 100 000 kronorna i Investeringsplanen till ”Nytt material för giftfri förskola” användas 2017?
  2. Hur planeras pengarna användas 2018 – 2020?

2017-10-29

Ingalill Fredriksson (C)