Motion: Inrätta en väntsal vid Gnesta station

I tider då såväl tågkommunikationer som färdtjänst spårar ur alltmer, när det gäller tidspassning, blir det uppenbart att resenärer behöver någonstans att gå in och sitta i väntan på aktuell transport.

I stationshuset finns det möjlighet till detta under Pressbyråns öppettider, men de är begränsade kvällstid – vardagar till kl. 20.00 och lördag och söndag till kl.17.00.

Även våra medborgare som anlitar färdtjänst har behov av att röra sig fritt under kvällstid, besöka vänner och bekanta, bevista kulturarrangemang m.m. Det är en fråga om tillgänglighet och jämlikhet.

När man då återvänder till Gnesta efter pressbyråns stängning får man ofta finna sig i att stå ute i både kyla och regn, i lång väntan på skjutsen.

Även resenärer på väg från Gnesta behöver någonstans att krypa in i i väntan på tåg eller buss.

En väntsal tillgänglig även senare kvällstid är en vanlig serviceinrättning på andra stationsorter i vårt land.

Vi i Centerpartiet föreslår därför
att en väntsal inrättas i anslutning till Gnesta station.

Gnesta den 27 november 2017
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist