Motion: Porrfilter i skolan - självklart!

Att pornografi bara är ett klick bort på datorerna i många skolor är mycket oroväckande. Det borde vara en självklarhet att skolan ska vara fri från porr.

Skolan har enligt skollagen ett ansvar för att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar, det rimmar därför illa att barn riskerar att exponeras för pornografi i skolan. Som ett komplement till tekniska lösningar måste skolan naturligtvis satsa på att jobba med värderingar tillsammans med elever och personal. Filtret syftar således inte till att ersätta barn och vuxnas samtal om sex, samlevnad eller pornografi. Ett filter mot pornografiskt innehåll löser inte hela problematiken, men det visar på ett tydligt avståndstagande och ställningstagande – pornografin har ingen plats i skolan.

Med ovanstående förklaring yrkas

Att alla skolor i kommunen är fria från pornografi

Att samtliga skolor och förskolor i kommunen inför ett filter som blockerar pornografi på skolans egna datorer och surfplattor

Centerpartiet i Gnesta
2018-11-07

Håkan Ekstrand (C)
Mari Klasson (C)
Erik Granqvist (C)
Elin Ekstrand (C)
Andreas Andersson (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Mats Klasson (C)
Axel Bodin (C)

Från Gnesta kommuns Hemsida: 2019-02-13

Webb-filter införs på våra skolnätverk

Sedan årsskiftet har ett filter införts på våra trådlösa nätverk som är avsedda för pedagogisk verksamhet. Filtret är tänkt att filtrera bort pornografiskt och annat olämpligt material från skolornas datorer. Detta har skett i samband med att en ny brandvägg för kommunens nätverk satts upp. I slutet av mars beräknas även det trådburna skolnätverket vara överflyttat till den nya brandväggen.

Det är enbart de nätverk som används för pedagogisk verksamhet som kommer ha det så kallade porrfiltret. Utöver detta finns det även publika och administrativa trådlösa nät på skolorna. Dessa kommer alltså inte ha motsvarande filter. Filtret fungerar på alla enheter som är uppkopplade mot de pedagogiska nätverken men har ingen påverkan på enheter i skolans lokaler som är uppkopplade mot mobilt bredband.

Sedan tidigare finns ett filter som filtrerar bort barnpornografiskt material. Det filtret är aktivt på alla nätverk och servrar eftersom materialet är kriminellt.

Det nya filtrets effekt kommer att utvärderas efter hand.

Senast publicerad 2019-02-13