Motion: Eldrivna elcyklar till förskolorna på landsbygden

Med eldrivna cyklar med plats för 6 barn i flaket ökar möjligheten för förskolorna att göra mer externa aktivitet och längre utflykter.

Då kan även de mindre barnen få följa med på aktiviteter som är längre bort och kräver en längre promenad som de kanske inte orkar. Förskolorna kan då med hjälp av en eldriven cykel lättare utforska sin närmiljö och även utnyttja de nybyggda lekplatserna.

Personalen behöver inte dra tunga vagnar som oftast bara har plats för 2-4 barn. Det kan bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö. Tanken är inte att ersätta promenader och utflykter till fots utan ge en möjlighet att ta sig närmare centrum, lekplatser och där de mindre barnen även kan få följa med.

Med ledning av ovanstående yrkar jag att:
Förskolor i ytterområden utrustas med eldrivna cyklar med möjlighet att skjutsa ca 6 barn.

Gnesta 2018-12-11

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Elin Ekstrand, Håkan Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Andreas Andersson
Ingalill Fredriksson, Mats Klasson, Axel Bodin

SVAR på Motionen
Sammanträdesdatum: 2019-09-30
Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Beslut 1. Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Dock, med hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i behov av eldrivna flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till stimulerande utemiljöer för lek och rörelse, anser barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna flakcyklar till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.