Sommartoalett i Björnlunda centrum

Motion till kommunfullmäktige

Björnlunda har utvecklats under de senaste åren med butiker, caféer/resturanger, ute-gym samt lekplatser. Det ser vi i Centerpartiet som väldigt positiv då även landsbygden får blomstra. Men i Björnlunda Centrum saknas en allmän och offentlig toalett till våra besökare.

Att införa en sommartoalett i någon av lekparkerna, precis som det görs i Thuleparken i Gnesta under sommarhalvåret, är en enkel åtgärd för att tillgodose invånare och besökarnas behov.

Med anledning av ovanstående så yrkar vi;
Att Gnesta kommun placerar ut en toalett i Björnlunda centrum under sommarhalvåret.
Att placering avgörs i samråd med byalaget.

Gnesta 2019-06-02
Elin Ekstrand (C)

*******************************

Beslut i Kommunfullmäktige, 2021-05-24
Diarienummer: KS.2019.166

  1. Motionen bifalles.
    2. För uppförande av en sommartoalett under 2021 får 75 000 kr av kommunstyrelsens ofördelade medel nyttjas.
    3. Förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt utreda en permanent lösning av inrättande av en offentlig toalett i centrala Björnlunda.
    4. Förvaltningen ges i uppdrag att även titta på fler toalett- och sanitetslösningar kopplat till utredning av ställplatser.

I en motion från Elin Ekstrand (C) föreslås att det införs en sommartoalett liknande den i Thuleparken med placering i Björnlunda centrum. Anledningen är att Björnlunda under senare år har utvecklats med butiker, caféer/restauranger, utegym samt lekplatser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en sommartoalett kan placeras i centrala Björnlunda under sommaren 2021 för att fullgöra uppdraget i kommunstyrelsens framtidsplan samt att tillgodose förslaget i motionen.
Förvaltningen arbetar parallellt vidare med framtidsplanens uppdrag att utreda en permanent lösning för en offentlig toalett i centrala Björnlunda.

Förslag till beslut på sammanträdet
Elin Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.