Webbsändning av kommunfullmäktige

Bild

Under 2020 har restriktioner i samband med Covid -19 medfört en snabbare utveckling av digitaliserade möten, både vad gäller nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Vid årets sista KF möte i december kunde konstateras att tekniken nu utvecklats avsevärt. I spåren av restriktionerna minskade antalet åhörare från allmänheten på både nämndmöten och fullmäktige.

Centerpartiet förespråkar en öppen och tydlig politisk debatt, vilket blir svårt att uppfylla när möten nu måste hållas utan åhörare. Vi anser att den tekniska utvecklingen nu kommit så långt att det är dags att pröva websändning av i första hand fullmäktige och i förlängningen nämnder också.

Vi hemställer att:
Gnesta kommun provar att websända kommunfullmäktiges sammanträden snarast.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
2021-02-25

Håkan Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Elin Ekstrand, Andreas Andersson,
Ingalill Fredriksson, Mats Klasson, Axel Bodin