Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare" i skolorganisationen

Centerpartiet vill med denna motion att skolorganisationen kompletterar befintliga samverkansformer med en inbjudan till människor att göra skillnad för enskilda barn och unga med olika typer av behov.

Samverkan mellan hem och skola är en hörnpelare i skolorganisationens alla styrdokument. I vidare bemärkelse är det naturligtvis eftersträvansvärt att hela civilsamhället engagerar sig i våra barn och unga och så sker också i lite varierande omfattning från tid till annan.
Centerpartiet vill med denna motion att skolorganisationen kompletterar befintliga samverkansformer med en inbjudan till människor att göra skillnad för enskilda barn och unga med olika typer av behov.
Centerpartiet i Gnesta föreslår att skolförvaltningen inrättar funktionen ”frivilligsamordnare” med kommunens äldreomsorg som förebild.

Vi är medvetna om rapporter som vittnar om att skolan kompenserar allt sämre för elevers sociala och ekonomiska förutsättningar. En mycket enkel tolkning av detta är att fler vuxna behöver satsa mer tid på barn och unga med behov. Vi tror att det finns människor som både vill och kan göra skillnad. Omvänt tycks det som att gemensamma samhällsfunktioner helt enkelt inte räcker till, vilket måhända ligger i sakens natur.

Likaväl som att äldreomsorgens frivilligsamordnare kan samla och organisera så kallade frivilligambassadörer att stötta äldre så tror vi att skolorganisationen kan engagera de som är villiga att försöka stötta unga människor i vardagen.
Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med läxor, att bli med i en förening, gå till tandläkaren, ta en fästingspruta, hitta till badstranden eller lekparken och så vidare.

Vi föreslår att
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inrätta en ungdomens motsvarighet till äldreomsorgens frivilligsamordnare.

Gnesta den 11 maj 2021
Håkan Ekstrand (C)
Axel Bodin (C)
Ingalill Fredriksson (C)