Insändare - Vargangrepp

På senaste tiden har vi kunnat läsa om vargangrepp i fårbesättningar vid ett flertal tillfällen. Djurägare i Gnesta - Gåsinge har plötsligt hamnat i hetluften mellan två vargrevir som möts.

För 6-7 år sedan fanns inget etablerat vargrevir i Sörmland, 2014-15 etablerades det första reviret i Stockholms län (Sjundareviret) precis på gränsen till Sörmland o Gnesta kommun. Det reviret har nu utökats in i Gnesta kommun med minst 8-10 konstaterade individer. Efter det har ännu ett revir etablerats i Sörmland (Ärlareviret), med avkomlingar från Sjundareviret, där det finns minst 4-6 konstaterade individer.

Denna ökning av vargstammen i Sörmland kommer att bli förödande för det öppna landskapet. Många djurägare tvekar att hålla betesdjur i det vackra sörmländska landskapet, med en snabb förbuskning som följd. Lantbrukare som håller betesdjur har minskat drastiskt de senaste 20 åren, efter etableringen av vargrevir ökar tveksamheten till djurhållning bland landsbygdsföretagare. Om Sörmland skall behålla sin attraktionskraft inom bl.a. besöksnäringen som är beroende av vår vackra natur, måste vi underlätta för djurhållning av framförallt betesdjur.

För att värna om alla landsbygdsföretagare, besöksnäringen och boende på landsbygden förespråkar vi att skyddsjakt på varg i sörmland tillåts på ett flertal djur, samt att vargstammen totalt reduceras till riksdagens beslutade 170 individer.

Centerpartiet i Gnesta samt LRF kommungrupp i Gnesta