Motion - Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad samverkan med föreningslivet

Centerpartiet i Gnesta noterar brister i underhåll av en del lite mindre och ibland udda investeringar.

Det kan vara allehanda träkonstruktioner som behöver oljas, en soptunna i Lötbodal som ingen kan eller vill tömma och liknande väl avgränsade insatser som behövs men inte alltid blir utförda av olika skäl.

Det är självklart att kommunen alltid vill:
- ha så bred och bra samverkan som möjligt med föreningslivet.
- skapa insteg på arbetsmarknaden för exempelvis unga och nyanlända.
- bana väg för möten mellan människor.
- vårda sina investeringar.
- ge föreningslivet möjlighet till inkomster.

Centerpartiet i Gnesta föreslår:
* att kommunens förvaltningar får i uppdrag att tänka igenom sina ansvarsområden och söka definiera uppdrag som kan erbjudas föreningslivet för en rimlig ersättning.
* att alla föreningar, både i tätort och i ytterorterna, får möjlighet att göra lämpliga insatser.

Centerpartiet i Gnesta
2021-10-21
Håkan Ekstrand (C)
Axel Bodin (C)