Bostäder och samhällsbyggande

Bild

Genom att göra kloka val vid byggande av infrastruktur, bostäder och annan bebyggelse vill vi utveckla Botkyrka till en kommun som man väljer att flytta till. Vi vill att hela Botkyrka erbjuder en god boendemiljö där människor trivs och utvecklas.

För att nå dit vill Centerpartiet Botkyrka:

  • Bygga ett Botkyrka som är tilltalande för många och som erbjuder attraktiva miljöer genom fler trähus och naturmaterial och fler klimatsmarta åtgärder som exempelvis dagvattenparker och solceller.
  • Satsa extra på att byggande i kommunen omfattar skolor och annan samhällsservice, möjlighet till idrott och lek och tillgång till grönområden.
  • Utvecklingen av Botkyrka ska ske med respekt för kulturmiljön och våra historiska platser.
  • Vi säger nej till fler höga hus i Botkyrkastaden och vill istället satsa på att bygga fler småhus som villor och radhus. Vi vill motverka trångboddheten genom att satsa på omvandling till större lägenheter, anlägga fler parker, rusta upp torgen samt öka tillgången till egen koloniträdgård.
  • Skapa Kassmyra kvarterstad, en plats där nuvarande och kommande Botkyrkabor är med och skapar sitt eget boende och som bygger på hög kvalitet i utformning och materialval.
  • Bygga en anläggning med utomhusbad för både barn och vuxna i Rikstens friluftsstad.
  • Öka möjligheten för enskilda att bygga i Grödinge och verka för att det utökade strandskyddet enbart omfattar delar där det verkligen behövs.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.