Civilt försvar

Bild

Säkerhetsläget har förändrats i vår omvärld. Grunden för arbetet med civilt försvar i är vår förmåga att värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. För det behövs en god krisberedskap inom områden som skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård och tillgång till energi, livsmedel och dricksvatten. Centerpartiet Botkyrka har sett till att kommunen nu har en nödvattenplan. Men arbetet med att se över Botkyrkas förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället måste fortsätta.

  • Vi vill se över Botkyrkas förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred och krigstid.
  • Vi vill att kommunen ser över Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar och säkerställer att det finns tydliga riktlinjer.
  • Vi vill säkerställa att det finns lokalproducerade livsmedel och förenkla för kommuninvånarna att odla sin egen mat.
  • Vi vill se till att kommunen har motståndskraft mot externa påtryckningar och desinformation.
  • Vi vill att det ska finns tillräckligt med fungerande skyddsrum, att vi har nödvändig utrustning för att stå emot kemisk och biologisk krigföring och att det finns en plan för att hantera radioaktivt nedfall.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.