Integration

Bild

Boende, arbete och utbildning är nyckeln till en fungerande integration. Arbetslösheten är hög i Botkyrka och antalet arbetande bland utrikes födda är cirka 13% lägre än för inrikes födda. Så kan vi inte ha det i Botkyrka. Därför vill Centerpartiet Botkyrka:

  • Ge människor i utsatta områden anledning att känna hopp och framtidstro. Utsatta områden behöver en dröm och en väg framåt där man vet att inte bara kriminaliteten kämpas ned utan att området lyfter, steg för steg.
  • Att kommunen har obligatorisk samhällsinformation för asylsökande och nyanlända och erbjuder individanpassad mottagning och integration av nyanlända och asylsökande.
  • Snabba på introduktionsprocessen för nyanlända elever i skolan, med svenskstudier och praktik.
  • Utveckla svenska för invandrare genom att matcha studenternas förutsättningar med arbetspraktik och lokala företagares behov av arbetskraft.
  • Ta vara på ideella organisationers kontaktnät och kompetens för att ge alla nya svenskar möjlighet att leva ett självständigt liv i Sverige.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.