Jobb och företagande

Bild

Ingress

Vi vill att Botkyrka ska vara landets bästa kommun för människor att hitta jobb eller driva företag i. Vi vill minska arbetslösheten och ge fler möjlighet till tryggheten i att ha ett arbete genom att

  • Se till att Botkyrkas företagare får snabba och enkla kontakter med kommunen och bra tillgång till mark och lokaler.
  • Göra det enklare för lokala företag att ta tillvara utrikesföddas kompetens genom exempelvis tätare kontakter med yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och svenska för invandrare.
  • Satsa extra på att göra det lättare för utrikesfödda kvinnor att starta och driva eget.
  •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.