Kultur och fritid

Bild

Kultur och fritid är viktiga områden som förutom ett värde i sig också har många andra fördelar som ökad folkhälsa och friskare Botkyrkabor. Satsningar inom detta område bidrar också till bättre skolresultat, minskad kriminalitet och att främja integration och språkförståelse.

Centerpartiet Botkyrka har bidragit till att arbetet med att rusta upp simhallen i Fittja och att en ny simhall ska byggas i antingen Tumba eller Storvreten. Vi vill även fortsätta det goda arbetet genom bygga en familjevänlig utomhusbassäng i Riksten.

  • Stödja en stor mångfald av kultur, idrotter och fritidsaktiviteter så att fler kan ha en meningsfull fritid.
  • Utjämna skillnaderna i resursfördelning mellan flickor och pojkars idrottande.
  • Satsa på biblioteken och prova olika sätt att hålla längre öppettider. Vi vill använda biblioteken som mötesplatser, där till exempel kommunala tjänstepersoner och invånare kan mötas. Vi vill också öka samarbetet mellan biblioteken och föreningar för att öka barns intresse för läsning.
  • Vi vill satsa mer på scen- och teaterverksamhet för barn och unga och stötta fler amatörutställningar inom till exempel måleri, hantverk och skulptur, för att inspirera och uppmuntra till ett ökat kulturutövande.
  • Det skall bli lättare för föreningar att använda skolor och andra kommunala lokaler när den ordinarie verksamheten är stängd och förbättra förutsättningarna för utomhusidrott, exempelvis genom att anlägga fler idrottsplaner och att skapa nya motionsstråk.
  • Vi vill öka samarbeta regionalt för att finansiera fler sporthallar för specialidrotter.
  • Vi vill ge barn och ungdomar som spelar dataspel en mötesplats genom att erbjuda en lokal för E-sport.
  • Vi vill att det ska finnas fritidsgårdar som har öppet på helg- och lovdagar. Vi vill pröva möjligheten med mobila ungdomsgårdar, med personal som på ett flexibelt sätt kan arbeta där behovet för tillfället är störst.
  • Vi vill införa en fritidscheck liknande kulturchecken för alla Botkyrkas barn och ungdomar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.