Miljö


sol-has-bg

Centerpartiet Botkyrka vill göra det lätt att göra rätt och vara klimatsmart. Botkyrka är en grön kommun och vi behöver satsa på att lyfta fram den landsbygd som finns inom kommunen så fler få ta del av den. Botkyrka har fortfarande kvar naturliga vattenkällor som går att dricka direkt ifrån under hela året, en fin möjlighet som vi måste vara rädd om. För att nå dit vill Centerpartiet Botkyrka:

  • Värna om den livsmedelsproduktion som finns i kommunen och satsa extra på närproducerad mat.
  • Säkra tillgången på rent vatten genom att verka för att fler vattenverk kommer i drift, bevara tillgången till grundvatten och bygga ut dagvattenhanteringen.
  • Bygga fler gröna parkeringar och verka för bättre tillgång till kollektivtrafik i hela kommunen.
  • Underlätta för Botkyrkaborna och för företag att investera i solenergi.
  • Göra parker och grönområden mer tillgängliga och öka möjligheten till egen odling av frukt och grönt.
  • Vi ser mycket allvarligt på dumpning av avfall och vill att massa- och avfallshantering ska ske på rätt sätt och på rätt plats.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.