Vi kräver svar om Spårväg City

Centerpartiet i både Lidingö och Stockholm kräver svar från respektive majoritet om Spårväg Citys framtid i varsin interpellation. Centerpartiet vill veta hur respektive kommunledning arbetar för att få till stånd utbyggnaden av Spårväg City enligt tidigare överenskommelser.

Stora investeringar har gjorts både i Stockholm och på Lidingö för att förbereda sammankopplingen. Redan 2009 kom Lidingö stad och SL överens om en upprustning av Lidingöbanan och utbyggnad av depån i Aga med målet om en sammankoppling till Spårväg City som var tänkt att vara klar 2016. För Stockholm är Spårväg City tänkt att kollektivtrafikförsörja nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

I Aga på Lidingö är snart den gigantiska spårvagnsdepå färdigbyggd med plats för 30 vagnar trots att Lidingöbanan bara behöver sju. En investering på 900 mnkr där central mark har tagits i anspråk. Utan Spårväg City kommer denna investering inte användas. Centerpartiet på Lidingö efterfrågade etappvis utbyggnad och att avtalet skulle synliggöra vad som skulle hända om Spårväg City inte kom fram för att minska risken för felinvesteringar.

Nu har Sverigeförhandlingarna ett förslag om tunnelbana till Lidingö Centrum och vilken kollektivtrafik som ska försörja Norra Djurgårdsstaden är oklart. Spårväg City hänger i luften och ingen verkar vilja ta i frågan.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet på Lidingö säger:

”1,75 miljarder kronor har investerats i förberedelser för sammankopplingen med Spårväg City med upprustning av Lidingöbanan och ny spårvagnsdepå. Majoriteten på Lidingö måste kräva svar om Spårväg Citys framtid. Vi kan inte ta ett välgrundat beslut om den framtida kollektivtrafikförsörjningen av Lidingö om vi inte har alla kort på bordet. Svar om Spårväg City krävs för att Sverigeförhandlingarna ska ge ett vettigt resultat med helhetslösningar.”

Läs vår interpellation här. , 118.5 kB.