Sverigeförhandlingen om tunnelbana avslutad

Sverigeförhandlingarna meddelar idag att förhandlingarna avslutas med Lidingö om tunnelbana. Detta efter Sverigeförhandlingarnas orimliga bud med 8000 bostäder med huvuddelen inom Centrum/Torsvik. 

I slutet av juni kom majoritetspartierna och Centerpartiet överens om ett svar på Sverigeförhandlingarnas bud på 8000 bostäder där en större del av bostäderna skulle ligga inom 1 km från den framtida stationen. Stor enighet rådde om att detta bud var orimligt för Lidingös del. Här kan du läsa brevet , 98.7 kB. som majoriteten och Centerpartiet står bakom.

Nu har Sverigeförhandlingarnas svar kommit, de väljer att helt avsluta förhandlingen om tunnelbana. De skriver "Vi har emottagit er skrivelse om tunnelbana/bostadsbebyggelse. Baserat på de lämnade uppgifterna avser Sverigeförhandlingen ej återuppta förhandlingen."

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård säger att beskedet var väntat efter det orimliga bud som Sverigeförhandlingarna sätt upp och pekar ut utmaningarna framåt: 

"Nu måste Lidingö sätta fokus på att göra verklighet av Spårväg City och att Ropsten blir en attraktiv bytespunkt för kollektivtrafik i framtiden."

Läs artikl på Lidingösidan.