Nej till lyxrenovering av stadshuset

På måndagens Kommunstyrelse beslutade majoriteten om en renovering av Lidingö stadshus för 317 miljoner kronor. Centerpartiet ville minska investeringskostnaden i ett läge där staden står inför stora investeringar i skola, omsorg och bro. 

Vi deltog ej i beslutet i Kommunstyrelsen i måndags med hänvisning till vår reservation vid inriktningsbeslutet från november 2015. Våra synpunkter vid inriktningsbeslutet om att utreda andra alternativ har nonchalerats och därför är inte underlaget tillräckligt. I underlaget fanns nämligen endast ett maxi-alternativ och ett mini-alternativ. Centerpartiet anser att det fanns betydligt fler möjliga lösningar och det är troligt att investeringskostnaden skulle kunnat sänkas i andra alternativ.

Med den höga investeringsnivån på 317 mnkr stadshusrenoveringen ökar de ekonomiska riskerna. Det finns dessutom inga redovisade budgetreserver vilket är olyckligt då det vid renovering av gamla hus är stor risk för dolda kostnader. Att ta denna ekonomiska risk är olyckligt i ett läge där staden står inför stora investeringsbehov framåt inom bland annat skola, omsorg och i ny bro.

I underlaget saknas dessutom hur parkeringsfrågan ska lösas när parkeringsantalet minskas samtidigt som antalet hyresgäster i stadshuset ökas.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:

”Vi vill inte ha en lyxrenovering av stadshuset. Det borde gått att sänka investeringskostnaden men majoriteten valde att inte titta på fler alternativ än ett maxi-alternativ eller ett mini-alternativ där man bara gjorde minsta möjliga. Vi menar att ett mellanalternativ kunde gett lägre investeringskostnader men samtidigt kunnat ge ett öppnare stadshus för Lidingöborna med kultur och restaurang.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36