Centern vill bygga ny flexiskola

Centerpartiet vill skapa fler gymnasieplatser på ön. Idag är Hersby gymnasium överfullt vilket är en konsekvens av nedläggningen av Gångsätra gymnasium som Centerpartiet motsatte sig.

M, L och KD valde att 2013 lägga ner Gångsätra gymnasium trots att elevkullarna ökar markant på
Lidingö och i hela regionen. På Lidingö beräknas det finnas 500 fler ungdomar i gymnasieålder 2022 än idag. Nedläggningen innebär att det redan idag är platsbrist på Hersby gymnasium. Centerpartiet menar att en ny flexiskola är bästa sättet att möta ett ökande antal gymnasieelever.

Det ökande elevunderlaget är inte unikt på Lidingö utan finns i hela den gemensamma gymnasieregionen. Kommunförbundet i Stockholms län räknar med ökande elevkullar på gymnasiet med 40 % till 2030. Platserna på högskoleförberedande program är inte tillräckligt många inom regionen för att klara behovet till 2020. Christer Mohlin, ledamot utbildningsnämnden och Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”På grund av nedläggningen av Gångsätra gymnasium står staden inför kostsamma investeringar i skollokaler. Antingen genom en utbyggnad av anrika Hersby gymnasium eller i en ny skola. Vi vill inte förstöra Hersby utan vill bygga en flexiskola i Dalénum. Den utbyggnad som majoriteten föreslår räcker inte för Lidingöungdomarnas kommande behov av gymnasieplatser.”

”Vi vill skapa en flexiskola som är byggd för att lätt kunna anpassas mellan olika åldersgrupper och stadier samt i antal klasser, genom att ha sektioner som kan stängas av och hyras ut till extern hyresgäst. Genom att staden får en flexiskola i sin ägo ökar möjligheterna för staden att klara framtida förändringar i elevkullarnas storlek.”

”Vi hoppas att framförallt Lidingöpartiet som tillsammans med oss kämpade mot nedläggningen av Gångsätra gymnasium ser värdet för Lidingöungdomarna med två gymnasieskolor istället för att göra Hersby till en stor, opersonlig och trång gymnasieskola.”

På fullmäktige i mars la Centerpartiet en motion som yrkar på att en ny flexiskola byggs och en interpellation där vi frågar hur många gymnasieplatser majoriteten anser att Lidingö ska tillhandahålla. Läs vår motion , 92.8 kB. och interpellation , 92.5 kB..

Mer information:

Christer Mohlin, ledamot utbildningsnämnden

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36