Rapport Kommunfullmäktige: Inget grönt ledarskap från majoriteten

På måndagens Kommunfullmäktige behandlades Centerpartiets motioner om laddstolpar och plan för stadsdelarna. Majoriteten avslog båda motionerna. Dessutom diskuterades bostadsfrågan för nyanlända, stadens årsredovisning och miljöbokslut.

Laddstolpar

Hela oppositionen motsatte sig att majoriteten avslog vår motion om laddstolpar. Motionen innebar att staden skulle ta fram strategiska platser, förslag på finansiering och förbättra laddinfrastrukturen vid utveckling av stadsdelarna Högsätra och Lidingö Centrum. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Menar majoriteten allvar med att bilen ska ha en plats även i framtiden måste man skapa förutsättningar för framtidens fossiloberoende fordonsflotta. Då måste man skapa en laddinfrastruktur för elbilar. Vi vill jaga utsläppen och inte bilarna. Majoritetens avslag på motionen visar på bristen av grönt politiskt ledarskap i staden. Centerpartiet vill mer i miljöfrågorna och beklagar majoritetens passivitet.”

Se debatten här.

Närservice i stadsdelarna

Centerpartiets motion om att utveckla närservice i stadsdelarna avslogs också. Vi ville att staden i dialog med boende och företagare skulle ta fram förslag för att stärka levande och trygga stadsdelar. Detta på både kort och lång sikt. Patrik Buddgård sa i debatten:

”Vi vill utveckla Lidingö som en trygg ö med småstadskänsla. Det kräver levande stadsdelar. Vi vill se en politisk viljeinriktning som vill lyfta stadsdelarna på både kort och lång sikt.”

Årsredovisning

Staden fick kritik för otydlighet i måluppföljningen i revisionsrapporten vilket Centerpartiet lyfte. Vi lyfte bland annat också upp oroväckande siffror som visar att kvaliteten i vård- och omsorgsboendena på ön är lägre än i andra delar av landet. I jämförelser hamnar Lidingö i den sämre fjärdedelen av kommunerna. Vi lyfte detta som en stor utmaning för kommunen framåt.

Boende nyanlända

Det var också debatt om boende för nyanlända - både för vuxna och ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 innan deras asylärende är avgjort. När det gäller vuxna lyfte Centerpartiet sitt nämndinitiativ om nystart för boende nyanlända och Patrik Buddgård sa:

”Utmaningen nu är hur vi ska klara bosättningen 2018 utan att gå tillbaka till bostadsmoduler som vi inte vill. En viktig del är att sätta press på Migrationsverket för att få reda på vilka vi ska ta emot, ensamhushåll eller familjer. Samtidigt som vi ska lösa det kortsiktiga måste vi lyfta blicken och se vad som händer sen. Nu får de nyanlända kontrakt på två år. Vi har utmaningar på flera nivåer som vi måste ta i.”

Språkvännerna har lyft oro för de ensamkommande som inte får sin asylansökan prövad innan de fyller 18 år. Idag blir de då upprivna från sitt boende, sitt kontaktnät och sin skolgång och kan placeras vad som helst i Sverige på ett flyktingboende för vuxna. Vi lyfte att vi tycker detta är fel då det försämrar integrationen och innebär slöseri med de investeringar samhället gjort i dessa ungdomar men att kommunen inte kan ta denna kostnad själva utan att regeringen måste se till så att kommunen får ersättning.