• / Nyheter
  • / Återställande av Näset – för alla trafikslag

Återställande av Näset – för alla trafikslag

Centerpartiet har väckt ett ärende i Teknik- och fastighetsnämnden för att få återställande av parkeringsplatserna på Näset. Majoritetens politik har skapat svårigheter i trafikmiljön på Näset. Det pågår en namninsamling på Näset för återställande.

I höstas tog majoriteten bort 30-40 parkeringsplatser på Näset och ersatte med en överbred cykelbana trots att cykelbana redan finns trafikseparerat på samma sträcka. Minskat antal parkeringsplatser har skapat svårigheter för boende, hemtjänst och besökare att hitta parkering. Bussfickorna togs också bort på Källängsvägen vid Norra Kungsvägen vilket skapar onödig trängsel. Dessutom skapar detta en säkerhetsrisk för Näsetborna då vid ett par tillfällen utryckningsfordon har hamnat bakom bussar utan möjlighet att köra om.

Centerpartiet vill att staden utreder och genomföra åtgärder för att förbättra trafik- och parkeringssituationen på Näset där antalet parkeringsplatser ökar och köer efter bussar minskar. Åtgärden att skapa 2-timmarsparkering på stora parkeringen har inte löst problemet utan snarare
försvårat för Näsetborna. Centerpartiet vill också höja trafiksäkerheten genom åtgärder för att sänka farten i området. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Vi vill ha en trafikmiljö som fungerar för alla trafikslag. Vi har lyssnat till Näsetborna som är tydligt missnöjda med situationen och det är även svårt för hemtjänsten att hitta parkeringsplatser. Vi vill därför öka parkeringsplatserna och ta bort den onödiga trängseln och säkerhetsrisken som
skapats när bussfickorna tagits bort.”

”Samtidigt måste säkerheten säkerställas och farterna hållas nere, vi föreslår därför att farthinder utreds vid Källängens skola och Näsets torg. Vi vill också förbättra den trafikseparerade cykelbanan från torget ner till skolan.”

”Flera bostadsrättsföreningar och Näsetbor genomför nu en politisk obunden namninsamling för återställande. Vi vill med detta nämndinitiativ stödja Näsetborna i deras krav.”

Läs hela nämndinitiativet här.

 

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36