Givande möte om trygghet på ön

Igår ordnade Centerpartiet ett öppet möte för att diskutera trygghetsfrågor tillsammans med kommunpolis Fredrik Wallén. Centerpartiet tryckte på behovet av en aktiv kommun i trygghetsarbetet.

Centerpartiet Lidingös gruppledare Patrik Buddgård betonade att för att nå partiets mål om att Lidingö ska utvecklas med småstadskänsla är trygghetsfrågorna avgörande. Han menade att kommunen då måste lyfta trygghetsfrågorna på dagordningen samt att polisen måste vara synlig och ha stor lokalkännedom. Centerpartiet på Lidingö har föreslagit ett trygghetsråd "Trygg på ön" i kommunen. Med det skulle trygghetsfrågorna lyftas på agendan och dessutom skapa bättre  samverkan mellan politik, polis, stad, näringsliv och civilsamhälle. Med fungerande samverkan skulle insatserna ge betydligt större effekt mot inbrott och droger bland unga till exempel. Dessutom lyfte Buddgård behovet av fältassistenter för att nå ungdomar i behov av stöd.

Kommunpolis Fredrik Wallén pratade om hur polisen arbetade och nämnde bland annat att korta utryckningstiderna för polisen i lokalpolisområde Norrmalm där Lidingö ingår är en styrka. Han berättade också att det finns en tendens att inbrotten minskar och att det finns fler misstänkta till de inbrott som anmäls. Han betonade också vikten att larma 112 vid pågående inbrott då det finns större möjligheter att gripa misstänkta på bar gärning på en ö som Lidingö.

Christian Ottosson (C) som är ledamot i regionpolisrådet, som är medborgarnas insyn i polisorganisationen regionalt, lyfte bland annat rekryteringsfrågan. Det är avgörande att det blir mer attraktivt att vara polis för att kunna nå målet om fler poliser närmare medborgarna. Hittills har polisen inte nått målet med större andel poliser i lokalpolisområdena.

Polisfrågan är till stora delar en nationell fråga och på mötet diskuterades även Centerpartiets politik på riksnivå för att få en lokalt förankrad polis men också för att stärka hela rättskedjan. Läs mer om Centerpartiets politik om rättsväsendet här och om polisen här.