Arvodeshärva, Mötesplats Centrum och städning på skolorna diskuterades på fullmäktige

För ovanlighetens skull hade fullmäktige publik, denna gång rödklädda i protest mot arvodeshärvan. Förutom arvodesfrågan behandlades interpellationer från Centerpartiet om att behålla Mötesplats Centrum på seniorboendet Tor samt om dålig städning på Lidingös skolor.

Arvodesfrågan:

Debatten om arovodesfrågan uteblev nästan eftersom majoritetspartierna valde att inte alls delta eller svara på några frågor som lyftes i debatten. Moderaterna yrkade bara återremiss utan fler inlägg medan Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna röstade ner arvodesberedningens väl genomarbetade förslag i total tysthet. Patrik Buddgård (C) sa:

"Jag har några frågor som jag hoppas att de fyra partierna kan svara på i dagens debatt. Hittills är det endast Liberalerna som gått ut publikt och sagt att det var fel att föreslå att chockhöja de högst betalda politikernas arvode, min första fråga är om även övriga partier anser att de chockhöjda arvodena var felaktiga eller om ni bara backar på grund av den massiva kritiken? Den andra frågan är vilka lärdomar ni fyra partier tagit med er från processen som havererade och där era egna ersättningarna blev en del av majoritetsförhandlingarna? En tredje fråga är på vilket sätt ni kommunalråd ämnar reparera det skadade förtroende många lidingöbor känner gentemot politiken efter detta? En bra första steg skulle vara att ikväll bifalla arvodesberedningens förslag."

Inga svar gavs från majoriteten, titta gärna på debatten här där flera oppositionsföreträdare gjorde välformulerade inlägg. Majoriteten fick igenom återremiss av frågan och körde därmed över arvodesberedningens förslag. C, S och MP yrkade på arvodesberedningens förslag som innebär något lägre ersättningar till de bäst betalda politikerna och något högre ersättning till fritidspolitikerna.

Mötesplats Centrum:

Tor von Sydows (C) interpellation om att behålla Mötesplats Centrum på seniorboendet Tor diskuterades. Tor sa:

"Vi från Centerpartiet tycker inte det är ett rimligt beslut att flytta mötesplatsen från nuvarande läge till stadshuset. Man har drivit en verksamhet som byggts upp under 15 år och till stor del bygger på ideellt engagemang från de boende. Det kom som en chock för många äldre att man beslutat om en flytt."

Tyvärr var det tydligt att majoriteten inte har någon tanke att dra tillbaka sitt beslut att flytta Mötesplats Centrum till stadshuset. Det beklagar Centerpartiet eftersom Mötesplatsen på Tor är mycket populär för öns äldre.

Dålig städning på Lidingös skolor:

Patrik Buddgårds (C) interpellation om dålig städning på skolorna väcktes utifrån miljö- och stadsbyggnadskontorets tillsyn som visade på stora brister i städningen. Patrik sa:

"Nu 2018 består problemen i huvudsak där Miljö- och stadsbyggnadskontorets tillsyn visar brister med ohygieniska toaletter och damm längs lister och hörn samt brister i städning på hög höjd. Även om resultatet är något bättre än 2015 är det oroväckande att inte mer har hänt i städkvaliteten. Av 23 inspekterade skolor har 22 brister. Sämst är det på större kommunala skolor med upphandlade städföretag. Exempel lyfts där städmaterialet är så smutsigt att det innebär risk för smittspridning."

Majoriteten gav inga nya svar på åtgärder utan verkade tro att samma typ av åtgärder på något sätt ska ge ett annat resultat än de senaste tre åren. Centerpartiet vill att förvaltningen ska ta ett större ansvar med kontrollfunktion centralt. 

Mer:

Dessutom beslutades hur stora resurser partierna får att anställa kanslistöd utifrån. Förslaget var betydligt högre än förra mandatperioden. När majoriteten och Centerpartiet pratar om behov att effektivisera stadens verksamheter är det enligt Centerpartiet fel att som majoriteten gör låta den politiska organisationen svälla. Centerpartiet ville halvera stödet till partiernas kansliresurser men blev nedröstade.

Rolf Hattenbach (C) ställde fråga till majoriteten vad som händer med Gångsätrabadet när nytt bad ska byggas. Eftersom nya badet blir 25m enligt majoritetens beslut anser Centerpartiet att badet bör behållas för att klara behoven. Dessutom är investeringar gjorda i badet vilket gör att badet kan behållas längre utan att stora renoveringar krävs. Majoriteten gav inget entydigt svar om vad som ska hända med Gångsätrabadet.

Val av ledamöter i nämnder, styrelse och bolag gjordes. För Centerpartiet valdes enligt våra nomineringar vi redogjorde för under förra veckan, läs här vilka som representerar Centerpartiet.

När det gäller val av kommunalråd yrkade Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på två kommunalråd istället för fyra. Majoriteten drev dock igenom sitt förslag med fyra kommunalråd.