Tack Christinaskolan!

Det var en väldigt positiv nyhet när Christinaskolan meddelade att de vill starta en gymnasieskola! För Centerpartiet är det ett glädjande besked. Nu är det viktigt att kommunen stöttar Christinaskolan i etableringen.

Centerpartiet har konsekvent arbetat för att Lidingö ska ha fler gymnasieskolor. När Gångsätra gymnasium lades ner 2013 av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna protesterade vi kraftigt. Vi såg att antalet gymnasieelever snart skulle öka igen. Vi föreslog då att Gångsätra gymnasium skulle bli en skola med både grundskola och gymnasium för att stärka ekonomin och skapa en långsiktig lösning.

När antalet gymnasieelever på ön ökat, som vi visste skulle ske, har lidingöungdomar tvingats pendla långt mot sin vilja på grund av platsbristen. Hela förra mandatperioden har vi föreslagit lösningar för att skapa fler gymnasieplatser utan att skada anrika Hersby gymnasium med den utbyggnad majoriteten föreslagit (som dessutom skulle vara för liten för att klara behoven framåt). Vi har föreslagit att staden skulle ta en mer aktiv roll i att söka och underlätta för privata aktörer att starta en gymnasieskola på ön.

Att nu Christinaskolan som är en långsiktig och seriös fristående aktör meddelat att de vill öppna gymnasieskola är en fantastisk nyhet för Lidingös ungdomar. Nu gäller det att kommunen stöttar initiativet och underlättar en etablering. Vi anser också att staden bör se över utbudet på Hersby gymnasium så att de två gymnasieskolorna kompletterar varandra och ger så stor valmöjlighet för Lidingös ungdomar som möjligt.

Stort tack till Christinaskolan för att ni vill vara en del av lösningen för Lidingös gymnasieungdomar.

Patrik Buddgård (C), ledamot utbildningsnämnden

Lotta Morger (C), ledamot utbildningsnämnden

Krister Forsberg (C), ersättare utbildningsnämnden

 

Bilden är från när Centerpartiet träffade Christinaskolan 2016 i serien "Centern möter", läs om det mötet här.