"Centern möter" träffar kommunpolisen

Kommunpolisens uppgift är att vara länken mellan Lidingö stad och Polismyndigheten på en övergripande nivå, och att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Centerpartiet träffade Pontus Oscarsson, ny kommunpolis för Lidingö Stad sedan 1 juni.

Sedan den stora omorganisationen av polisen som myndighet har Lidingö blivit indelat i det nya lokalpolisområdet Norrmalm, vilket består av Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö. Centerpartiet har sedan omorganisationen velat se fler poliser knutna till Lidingö. Kommunpolis Pontus Oscarsson säger att en utredning är på gång för att eventuellt dela upp Norrmalm som lokalpolisområde i två områden, Norrmalm och Kungsholmen i ett område och Östermalm och Lidingö i ett annat.

Glädjande under dagens möte med kommunpolisen var beskedet om att antalet inbrott på Lidingö sjunker. Mycket är tack vare den breda verksamhet som Grannsamverkan på hjul (som Centerpartiet träffade i januari i fjol) utför, och att flera kriminella gäng som bedrev kriminell verksamhet har gripits. Kommunpolisen uppmanade Centerpartiets representanter att fortsätta stödja dessa grupper för att hålla inbrottstalen nere.

Innehavandet och brukandet av narkotika, främst bland unga, är något som oroar många Lidingöbor. Centerpartiet lyfte detta med kommunpolisen, som berättade att mycket har förändrats genom teknikutvecklingen. Öppen försäljning i offentliga miljöer av droger bedrivs inte på Lidingö, utan istället används sociala medier såsom Instagram för att nå ut med försäljning till unga. Mer stöd och resurser till socialen var något som kommunpolisen lyfte som viktiga insatser från politiskt håll för att förebygga att unga fastnar i drogkonsumtion tidigt. Kommunpolisen meddelade också att han har för avsikt att besöka samtliga skolor på ön för närmare dialog, ökad närvaro samt förtroende bland ungdomar och skolledning.

”Centern möter” tackar kommunpolis Pontus Oscarsson för det viktiga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som polisen gör, och för ett trevligt möte.

Läs om fler spännande möten här.