Oppositionen accepterar inte besparing på skola och omsorg

I Lidingömajoritetens budgetförslag finns ingen höjning av peng till för och grundskola samt äldreomsorg. Konsekvenserna av detta slår hårt mot barn, unga och äldre på Lidingö. Oppositionen accepterade inte det, och vid måndagseftermiddagens fullmäktige skickade oppositionen därför tillbaka budgeten med uppdrag att justera budgeten med uppräkning av pengen.

När Lidingömajoriteten tidigare under hösten presenterade sitt förslag till budget,
framgick det att ingen uppräkning av skolpengen till förskola och grundskola
samt äldreomsorg var planerad. Detta har skapat stora protester bland
Lidingöborna. Bland annat startade Mattias Yrgård Lerfors, ordförande för Lidingö
Montessoriförskola en namninsamling med krav på höjd skolpeng. I skrivande
stund har den 978 underskrifter. Även oppositionspartierna har kritiserat
majoritetens förslag. Patrik Buddgård, gruppledare (C), kommenterar:

”Det är en total felprioritering från majoritetens sida att välja att frysa
skolpengen till förskola och grundskola samt äldreomsorg, samtidigt som man
sänker skatten med 51 miljoner. Det går stick i stäv med resonemanget om att
man vill satsa på kärnverksamheten. Vi ser gärna att man sänker skatten, men
först måste kärnverksamheterna som skola och omsorg få de resurser de
behöver. Därför yrkade vi på en minoritetsåterremiss ihop med andra partier från
oppositionen, som också gick igenom”.

I minoritetsåterremissen hänvisar oppositionen bland annat till SKL:s prisindex
för kommunal verksamhet, som visar en ökning av priser och löner på 2,7
procent för 2020. Samtidigt föreslår alltså majoriteten ingen uppräkning alls av
peng till för- och grundskola samt äldreomsorg vilket kommer innebära krav på
besparingar. Detta menade oppositionen att man inte kunde tolerera, och
skickade därför tillbaka budgetförslaget till majoriteten. Buddgård fortsätter:

”För att spara i till exempel förskolan måste man antingen minska på personalen
eller öka gruppernas storlek, det vill inte vi. Majoritetspartierna brukar hävda att
de ska ha ett lyhört ledarskap, nu är det upp till bevis. Vi hoppas att majoriteten
lyssnar på Lidingöborna som protesterat och justerar sitt budgetförslag med höjd
peng till skola och äldreomsorg.”

Mer information:
Patrik Buddgård (C), gruppledare på 070–257 60 36

Här kan du läsa återremissyrkandet i sin helhet. , 14.9 kB.

Här kan du läsa Centerpartiets förslag till budget i sin helhet.