C: Högre skol- och äldrepeng samt nystart för hållbarhetsarbetet

I Centerpartiets förslag till budgetdirektiv för 2021 föreslår vi högre skol- och äldrepeng, nystart för hållbarhetsarbetet och påskyndande av planprocesser för idrotten. I budget 2020 frös majoriteten skol- och äldrepengen trots massiva protester. I budgetdirektiven fortsätter majoriteten med besparingskrav.

När majoriteten frös skol- och äldrepengen var protesterna massiva och 1000 personer skrev på kort tid under för höjd skolpeng. Trots det genomförde M, L, LP och KD frysningen. Det har tvingat verksamheterna till besparingar. Vi har fått rapporter från förskolor som exempelvis tvingats ta in fler barn, minska på personal eller fått minskad möjlighet att anställa personal med förskolelärarexamen. Centerpartiet ser att det är viktigt att skola och omsorg får full täckning för kostnadsökningar 2021 efter den tuffa besparing som majoriteten tvingade fram. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”När både skola och omsorg möter utmaningar i samband med Corona är det extra viktigt att de har goda ekonomiska förutsättningar. Inte minst inom omsorgen har man ett stort och viktigt arbete att fortsatt stärka arbetet inom äldreomsorgen och säkra att smitta inte sprids i öns äldreomsorg.”

Centerpartiet anser att majoriteten har för låg ambition i hållbarhetsarbetet. I Aktuell Hållbarhets ranking hamnar Lidingö fjärde sämst i länet. Buddgård fortsätter:

”Vi vill ha en nystart för hållbarhetsarbetet. Genom hållbarhetsberedning, program för hållbart byggande och en hållbarhetsstrateg kan vi ta fram åtgärder som ger verklig effekt för miljön och klimatet. Så som en fungerande laddinfrastruktur för elbilar.”

Centerpartiet ser med oro att idrottsinfrastrukturen är eftersatt sedan årtionden. För att säkerställa arbetet med att ta fram planer för idrottscampus samtidigt som annat planarbete kan fortskrida så ger Centerpartiet tillskott på 1 mnkr till personal på miljö- och stadsbyggnadskontoret. I samband med Corona möter idrottsföreningarna utmaningar och i direktivet finns ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att se över behov för extra stöd till idrottsföreningarna 2021. Buddgård avslutar:

”I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att vi säkerställer resurser till skola och omsorg. För att finansiera att skola och omsorg får täckning för kostnadsökningarna återställs 13 öre av den skattesänkning på 30 öre som genomfördes 2020. Totalt satsar Centerpartiet 22 mnkr mer än majoriteten 2021 på skola, omsorg, miljö och idrott.”

Centerpartiets satsningar i budgetdirektiv 2021:

  • Högre skol- och äldrepeng 14,4 mnkr
  • Socioekonomisk peng förskolan 3 mnkr
  • Återställande av budget öppna förskolan 0,3 mnkr
  • Sommarjobb och sommarlovsentreprenörer 1 mnkr
  • Nystart hållbarhetsarbete 1,5 mnkr
  • Planarbete idrottsanläggningar 1 mnkr

Läs hela C:s förslag till budgetdirektiven här. , 360.4 kB.