C vill satsa stort på idrotten - lanserar idrottspolitiskt program

Det idrottspolitiska program som tagits fram av Lidingös politiska majoritet (M, LP, L och KD) duger inte för att möta de utmaningar som den lokala idrotten står inför. Det menar Centerpartiet Lidingö, som på ett seminarium för idrottsföreningarna, lanserat ett nytt förslag. I programmet visar partiet hur man vill att staden ska satsa stort på idrottsanläggningar, hålla nere kostnaderna samt öka dialogen med det fantastiska föreningslivet som finns på ön.

Enligt Centerpartiet har Moderaterna sedan många decennier tillbaka lämnat idrotten hårt eftersatt på ön. Behovet av kommunala investeringar i nya idrottshallar är stort visar Centerpartiets genomgång. Det gäller allt från gymnastik, bollsporter till issporter för att nämna några av behoven. Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö, kommenterar:

”Lidingö kallar sig för hälsans ö. Men ska Lidingöborna kunna leva hälsosamt och hålla sig friska måste förutsättningar för idrotten förbättras. Lidingö måste vara idrottens ö. Lidingös politiska majoritet har negligerat nödvändiga satsningar på idrotten de senaste decennierna. Istället har man låtit miljoner gå till utredningar som inte har lett någon vart. Nu försöker man, istället för att satsa själva, överlämpa kostnaderna allt mer på idrottsföreningarna. Det tycker vi är fel.”

Lidingös politiska majoritet har tagit fram ett idrottspolitiskt program som ska styra Lidingö stad i framtiden. Scott Moore, talesperson kultur och fritid (C), kommenterar:

”Det idrottspolitiska program som togs fram har många fina ord men brister i konkreta åtgärder och kommunen tar inte ledarskapet i hallfrågorna. Därför har vi tagit fram ett eget förslag till program med konkreta åtgärder. Vi vill se en helhetsplanering för utveckling av idrottshallar med idrottscampus i Högsätra, Bodal, Dalénum och Lidingövallen. Det kan göras ekonomiskt smart med samordning av omklädningsrum och sociala ytor.”

I dagarna skickas Centerpartiets idrottspolitiska program ut till samtliga hushåll på ön som bilaga till Mitt i Lidingö. Tre åtgärdsförslag i Centerpartiets idrottspolitiska program är:

  1. Utveckla samarbetet med Lidingö idrottsråd
  2. Håll nere avgifterna för idrott samt skapa idrottsbidrag
  3. Ta helhetsgrepp i satsningar på nya idrottshallar och -ytor

Läs hela programmet här. , 9 MB.

Har du synpunkter på programmet, vi vill höra dina åsikter! Mejla oss.