Hemtjänst med hög kompetens

Hur står det egentligen till med möjligheterna till kompetensutveckling för de anställda i hemtjänsten? Centerpartiet vill stärka kompetensen hos hemtjänstpersonalen så att fler har relevant utbildning. Centerpartiet frågar i en interpellation Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP) om hur staden ser på möjligheterna för de anställda att vidareutbilda sig via sina arbetsplatser.

Alla anställda inom hemtjänsten, såväl offentlig som privat, har rätt till vidareutbildning för nå upp till de krav som Lidingö stad ställer. Helst ska man minst ha gymnasie-utbildning inom vård och omsorg. Trots detta uppskattar Lidingö stad att endast 60 – 70 procent av alla anställda inom hemtjänsten har denna kompetens. En avsevärd andel av alla som arbetar har alltså inte det, trots att de har rätt till att få möjlighet att utbilda sig till det genom sin anställning. Kajsa Kronlund, ledamot omsorgs- och socialnämnden (C) kommenterar:

”Med tanke på att äldre bor kvar hemma i allt större utsträckning och blir allt mer vårdkrävande i hemmet är det av stor vikt att det finns gedigen och bred kunskap hos hemtjänstpersonalen gällande omvårdnad. Arbetsuppgifterna är krävande och mångsidiga. Personalen ska kunna hantera allt från bemötande av dementa till att ta hand om personer i livets slutskede. Det förutsätter att man har en god utbildning i grunden att falla tillbaka på när man ska hantera nya situationer och vi ser att många inte har den utbildningen. Vi menar att man bör se över att sätta in ytterligare möjligheter till kompetensutveckling, för att säkra att de anställda ska känna sig ännu tryggare i sin yrkesroll och för att säkerställa omsorgens kvalitet för omsorgstagarna.”

Centerpartiet menar att det är viktigt att höja statusen på hemtjänstyrket. Det ska vara attraktivt att ta hand om våra äldre, säger Kajsa och fortsätter:

”Hemtjänsten utför ett oerhört viktigt arbete. Sättet som vi tar hand om våra äldre, som arbetat hela sina liv och byggt vårt samhälle, säger en del om vårt samhälle i sin helhet. Hemtjänstutförarna har ett ansvar att vidareutbilda sina anställda, men en betydande andel av personalen saknar relevant utbildning. Därför ser Centerpartiet ett behov av att staden skärper kraven, uppföljningen samt att staden erbjuder möjligheter till vidareutbildning för de anställda, både inom privat och kommunal hemtjänst.”

Här kan man läsa interpellationen i sin helhet , 83.3 kB..