Centern får igenom julklapp till arbetstagare inom daglig verksamhet!

Idag finns nära 200 Lidingöbor som jobbar inom daglig verksamhet inom ramen för LSS-verksamheter, som syftar till att stimulera och ge dem en meningsfull vardag. Ersättningen som de erhåller får de delvis genom ett statligt bidrag till kommunerna, delvis finansierat av Lidingö stad.

Emellertid upptäckte Christina Wahlström, ledamot omsorgs- och socialnämnden (C) att Lidingö stad inte hade använt hälften av det bidrag staden fick. Därför drev hon på att dessa medel borde betalas ut till arbetstagarna, eftersom Lidingö stad annars måste betala tillbaka dessa till staten. Christina utvecklar:

”När jag även i år märkte att Lidingö 2019 lämnade tillbaka oförbrukade medel inom habilitetsersättningen, lyfte jag och Centerpartiet frågan om en extra utbetalning vid ett nämndsammanträde. Jag fick då beskedet att de oförbrukade medlen föreslogs att utbetalas som ett engångsbelopp till arbetstagarna i december 2020. Ett glädjande besked!”

Denna utbetalning blir en julklapp för denna grupp som haft en prövande period under pandemin, eftersom att de har suttit isolerade under lång tid då daglig verksamhet varit stängd under våren. Emellertid har verksamheterna börjat öppnas delvis sedan i juni. I och med att kostnaden för ersättningen betalas helt och hållet av staten, behöver Lidingö stad inte skära ned på något annat inom kommunens verksamhet när man gör denna satsning.

Centerpartiet har länge drivit frågan om att Lidingö stad ska behålla eller höja habilitetsersättningen. Tidigare i år lyckades man driva igenom att höja timpenningen för arbetstagarna från 10 till 20 kronor. Det kan man läsa mer om här.