Få bort drogerna från ön och satsa på våra äldre!

Lidingö ska vara hälsans ö, oavsett om man är ung eller gammal. Därför satsar Centerpartiet i budget 2021 på det drogförebyggande arbetet, mat och fritid i LSS-gruppen samt på att betala av den omsorgsskuld som uppstått under pandemin.

Centerpartiet ser allvarligt på att var tredje gymnasiestuderande pojke på ön har provat på narkotika. Därför skjuter vi till resurser till det drogförebyggande arbetet och till fler socialsekreterare. Vi tror att det samtidigt är viktigt att förbättra möjligheterna till en givande sysselsättning samt att erbjuda ungdomar en stimulerande fritid. Därför vill vi utöka fritidsgårdarnas verksamhet på ön samt underlätta för unga att prova på företagande och få en första fot in på arbetsmarknaden genom att satsa på sommarjobb.

Under pandemin har många äldre tvingats isolera sig och har av rädsla för att smittas sagt upp sina hemtjänster. Det har gett upphov till en omsorgsskuld, som behöver betalas av under kommande år och staden skjuter därför till resurser för att uppnå detta. Detta är något Centerpartiet anser mycket viktigt, och vi står helhjärtat bakom denna satsning.

Daglig verksamhet för funktionsnedsatta har de senaste åren centraliserats mer och mer till stadshuset och Högsätra. Flera av de lokaler som man har flyttat till är små och undanskymda, vilket vi tycker är fel eftersom det minskar ö-gruppens synlighet. För att istället öka deras synlighet över hela ön vill vi låta deltagarna äta lunch ute på öns lokala restauranger minst en gång i veckan, när så är möjligt utifrån pandemin. Inom boendena ser vi att matsituationen behöver förbättras och fritidsaktiviteterna utökas. Därför skjuter vi till mer pengar än den styrande majoriteten till gruppbostäder inom LSS för att utbilda personal inom näringslära och få mer tid för fritidsaktiviteter.

Centern satsar brett på omsorg av alla åldersgrupper inför 2021. Lidingö ska vara hälsans ö – på riktigt!

Christina Wahlström (C), talesperson funktionsnedsatta och sociala frågor

Kajsa Kronlund (C), talesperson äldreomsorg

Anders Öhrström (C), ersättare omsorgs- och socialnämnden

Här kan du läsa Centerpartiets budgetförslag för 2021 i sin helhet. , 682.8 kB.