Hemtjänsten på ön ska ha hög kvalitet

På måndag lyfter Centerpartiet kvaliteten i hemtjänsten på ön i kommunfullmäktige. Vi frågar majoriteten vilka åtgärder som görs med anledning av rapporterna om försämrad kvalitet i samband med omorganisationen.

Patrik Buddgård, gruppledare, som lagt interpellationen säger:

"Det är med oro vi tar till oss av den rapportering som finns i Mitt i samt liknande berättelser vi hör från anhöriga, personal, utförare och Lidingöbor. Vi har i vårt budgetförslag betonat vikten av att ändra i utbetalningssystemet då de nya schablontiderna slagit helt fel och lett till ökad stress och låg flexibilitet i omsorgstjänsterna till de äldre på ön. Det har helt enkelt inneburit en neddragning på grund av det fokus på så kallad effektivisering majoriteten haft sedan valet 2018."

Läs hela interpellationen här. , 75 kB.

Läs insändare på Lidingö Nyheter om ämnet här.