Inför idrottsgala på Lidingö

Hälsans ö har en fantastisk resurs i idrottsföreningarna, som med sina eldsjälar skapar socialt sammanhang och sprider god hälsa bland medborgarna. För att stötta och uppmärksamma idrottsrörelsen under en tid då fler och fler unga slutar med föreningsidrott föreslår Centerpartiet att Lidingö Stad upprätta en årlig idrottsgala som belyser idrottsinsatser, tränare och särskilda satsningar för folkhälsan.

Under idrottsgalan skulle särskilda idrottsinsatser under det gångna året kunna uppmärksammas. Priser skulle kunna vara exempelvis årets prestation, årets tränare, årets eldsjäl eller liknande. Patrik Buddgård säger:

”På det här sättet skulle galan bli en gemensam hyllning till idrotten som inspirerar unga att fortsätta att engagera sig i idrottsföreningar – antingen som utövare eller ledare. Utöver att fira framstående prestationer skulle galan även kunna uppmärksamma insamlingar och satsningar till förmån för psykisk och fysisk hälsa. Ett sätt att fira och stärka föreningslivets betydelse för folkhälsa.”

Lokala idrottsgalor under kommunal ledning återfinns på flera platser i landet, där offentlig sektor ofta samverkar med näringslivet och föreningslivet för att hylla och lyfta fram lokala idrottsrörelser och utövare. Exempel på idrottsgalor återfinns exempelvis i Norrtälje, Skövde, Tyresö, Uppsala och Trollhättan och borde även finnas på Hälsans Ö.

Centerpartiet Lidingö lämnade på senaste fullmäktige in motion för att skapa en idrottsgala på Lidingö.

Läs motionen här. , 94.4 kB.