Årsmöte med nyvald styrelse

Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson besökte vårt årsmöte och berättade om vikten av att underlätta för företagande och om vägen framåt för Centerpartiet. På årsmötet valdes även en ny styrelse på åtta personer, till ordförande valdes Lotta Morger om.

Årsmötet hölls på Foresta och bestod av tal av och frågor till Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolisk talesperson, en god buffé, lokal valanalys och viktiga valärenden.

Elisabeth berättade om hennes arbete som vice ordförande i näringsutskottet, vikten av stöd till företagen under elkrisen samt att underlätta för företagande, bland annat genom sänkta kostnader för att anställa. Vi pratade också om vägen framåt för Centerpartiet.

Michael Lagerkvist berättade om resultatet av vår lokala valanalys där vi analyserade vad vi kan göra bättre i framtiden för att nå ännu högre resultat.

På årsmötet genomfördes förutom val av ny gruppledare Gabor Sebastiani en avtackning av avgående gruppledare Patrik Buddgård samt även val till kommunstyrelsen, arvodesberedningen och ny kretsstyrelse för Centerpartiet Lidingö.

Till kommunstyrelsen valdes Gabor Sebastiani till ledamot och Caroline von Seth till ny ersättare. Kvar i kommunstyrelsen är sedan tidigare Helene Johansson Strömqvist.

Till arvodesberedningen valdes Magnus Cavalli Björkman.

Till kretsstyrelsen omvaldes Lotta Morger till ordförande och på det konstituerande styrelsemötet valdes Anders Öhrström till vice ordförande. Tre nyval till styrelsen gjordes, här är hela styrelsen:

  • Lotta Morger, ordförande (omval)
  • Anders Öhrström, vice ordförande (omval, ny roll)
  • Michael Lagerkvist, kassör (nyval)
  • Gabor Sebastiani, ledamot (omval)
  • Jacob Rothschild, ledamot (omval)
  • Lilian Becker, ledamot (omval)
  • Hjalmar Brismar, ledamot (nyval)
  • Ingrid Dilot, ledamot (nyval)