Lidingö
Centerpartiet lokalt

Motioner och interpellationer

Bild

I kommunfullmäktige lägger Centerpartiets nio ledamöter interpellationer och motioner för att driva vår politik. Nedan kan du läsa interpellationer och motioner under mandatperioden 2019-2022.

Motioner:

Hållbarhetsprogram: Patrik Buddgård (C) m fl. yrkar på att ett hållbarhetsprogram ska tas fram i samverkan med experter, näringsliv och civilsamhälle. Bland annat med skärpta klimatmål.

Interpellationer:

Hur stärks idrottens förutsättningar på ön?: Patrik Buddgård (C) frågar vilka orsakerna är att Lidingö lägger mindre pengar på idrotten än andra jämförbara kommuner samt hur finansieringen av nya idrottsytor som behövs ska gå till.

Dålig städning på Lidingös skolor: Patrik Buddgård (C) frågar varför städningen på skolorna inte förbättrats mer sedan de brister som påtalades och lyftes i interpellation av Centerpartiet redan 2015.

Frågor:

Jämställd utbetalning försörjningsstöd Caroline von Seth (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Utveckling av Rudboda Torg Patrik Buddgård (C) frågar Daniel Källenfors (M)

 

Är du intresserad av vilka interpellationer och motioner vi la 2015-2018? Dessa hittar du här.

Patrik Buddgård
Gruppledare, ledamot Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
Tor von Sydow
Ordförande Centerpartiet Lidingö, ledamot Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen