Motioner och interpellationer

Bild

I kommunfullmäktige lägger Centerpartiets nio ledamöter interpellationer och motioner för att driva vår politik. Nedan kan du läsa interpellationer och motioner under mandatperioden 2023-2026.

Motioner:

Skapa lokalt klimatprotokoll: , 89.6 kB.Patrik Buddgård, Anders Öhrström, Pia Müller och Gabor Sebastiani (C) föreslår att staden skapar ett samarbete mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun för att gemensamt arbeta för att stoppa klimatförändringarna.

Flytta ö-gruppens butik till bättre skyltläge: , 104.9 kB.Christina Wahlström (C) och Patrik Buddgård (C) att staden utreder och flyttar ö-gruppens butik till en mer synlig plats, exempelvis till stadshusets entrébyggnad, i nära samverkan och dialog med berörda.

Interpellationer:

Vad händer med Tor 2 och blir det fler seniorboenden på ön? , 109.6 kB. Joakim Jarnryd (C) frågar styret då andelen äldre ökar på Lidingö. Idag är vi relativt väl försörjda med vård- och omsorgsboende men köerna till stadens seniorbostäder är långa och på sikt finns behov även av fler vård- och omsorgsboenden. Den styrande minoritetens enda plan verkar dock vara kvarboendeprincipen och digitala hjälpmedel.

Varför ska Lidingöborna betala mer för Lilla Lidingöbron? , 56.4 kB.Patrik Buddgård (C) frågar styret varför de skickar räkningen för deras politik till Lidingöborna när bidraget till Lilla Lidingöbron minskas.

Stärk specialpedagogiken i skolan på ön: , 89.4 kB. Lotta Morger (C) frågar majoriteten hur staden arbetar med vidareutbildning av skolpersonal i specialpedagogik, framförallt hur fritidshemspersonalen kan vidareutbildas.

Frågor:

Kommer staden uppmärksamma firandet av Lidingö kyrka 400 år? , 84.5 kB. Joakim Jarnryd (C) frågar Daniel Källenfors (M)

 

Är du intresserad av tidigare interpellationer och motioner? Läs från 2015-2018 här och från 2019-2022 här.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.