Miljö

Bild

Värna vår natur och våra grönytor

Vår gröna natur är en av Lidingös stora styrkor. Vi vill värna vår natur på ön och stärka den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är viktig för vårt ekosystem, inte minst pollinatörerna. Vi vill:

 • Utöka naturreservaten för att skydda naturen för kommande generationer, både för rekreation och biologisk mångfald. Utöka naturreservaten över Mölna ängar ner till Värtan, runt Kottla gård, skogen på Elfvikslandet och ett nytt naturreservat i Sticklinges skogar.
 • Initiera plocka skräp-dagar där föreningslivet får extra bidrag till sin verksamhet vid deltagande, exempelvis genom Städa Sverige.
 • Gynna våra pollinatörer i val av stadens planteringar, genom att skydda och så blomsterängar samt inte klippa ner ängar i förtid.
 • Värna de gröna ytorna i kommunen och i stadsutvecklingen använda redan hårdgjorda ytor.
 • Underlätta för odlingsföreningar så som tillsammansodlarna och möjliggör för boende i flerbostadshus att odla genom att sätta ut pallkragar på ytor som inte används.

Skog- och markskötsel för rekreation och biologisk mångfald

Lidingös främst styrka är vår grönska och natur i direkt närhet till Stockholms innerstad. Vi vill sköta vår natur för rekreation och bidra till biologisk mångfald. Det ska inte finnas några ekonomiska vinstkrav i skogsskötseln på ön. Vi vill:

 • Fastställa finansieringen av genomförande av grön- och blåplan för att garantera miljömässigt hållbara åtgärder.
 • Säkra att åtgärder för skog och natur görs utifrån att stärka biologisk mångfald och förbättra rekreationsmöjligheter – inte vinstkrav.
 • Förbättra för pollinatörers överlevnad genom mer ängsmark, sådd av ängsblommor samt klippning som anpassas utifrån väder och behov – inte av förutbestämt schema.
 • Fortsätta satsningar på grön gestaltning på ytor med mycket hårdgjord yta för att stärka gröna samband, exempelvis längs Södra Kungsvägen.
 • Införa en till hundrastgård på ön, förslagsvis intill Äventyrsparken vid Näset.
 • Förbättra parkeringsmöjligheterna för bil och cykel vid våra nuvarande bad för att minska trängseln och säkerställa framkomlighet för räddningstjänsten.

Läs mer om:

KLIMAT

VATTEN

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.